دپارتمان

اتاق معاینه و تاریخچه گیری:

در این بخش، فرد مراجعه کننده مورد معاینه اولیه قرار می گیرد و تاریخچه مختصری از بیماری یا مشکلات شنوایی احتمالی گرفته می شود.

 

اتاقک اکوستیک برای سنجش شنوایی:

اتاق اکوستیک، فضایی است که مخصوص ارزیابی شنوایی ساخته می شود و در آن حداکثر تلاش شده که ایزولاسیون صوتی صورت پذیرد.

 

بخش قالب گیری از گوش:

در این قسمت قالب گیری از گوش افرادی که به منظور تهیه سمعک یا تهیه قالب ضدآب یا ضدصوت مراجعه کرده اند، صورت می پذیرد.

 

 بخش تنظیم و فیتینگ سمعک:

 در این بخش که از اهمیت بالایی برخوردار است، با کمک تجهیزات پیشرفته و آخرین نرم افزارهای روز دنیا تنظیمات روی گوش فرد استفاده کننده(کاربر) صورت می گیرد.

 

 بخش مشاوره سمعک:

در حقیقت یکی از مهم ترین اقداماتی که برای افراد دارای کم شنوایی غیرقابل درمان هستند، راهنمایی و مشاوره برای تهیه سمعک می باشد.