به وب سایت کلینیک شنوایی شناسی کوثر خوش آمدید.

درباره ما

  • کلینیک شنوایی شناسی کوثر از سال 1384 در شهرستان شهرضا فعالیت خود را شروع نمود و پس از سه سال به شهرستان اصفهان انتقال داده شد و ابتدا در خیابان بزرگمهر روبه روی بیمارستان صدوقی شروع به کار نمود و یک سال بعد به محل فعلی در خیابان توحید میانی نقل مکان گردید.

  • کلیه تست های شنوایی شامل مجموعه تست های رفتاری، سابژکتیو، ابژکتیو و تست های الکترو فیزیولوژی شنوایی در این مرکز از جمله...

  • ادامه مطلب