با توجه به اینکه بعضی محیط های کاری پرسروصدا هستند، ضروری است برای حفاظت از شنوایی کارکنان، قالب ضد صوت تهیه شود

و همچنین آن دسته از افرادی که به هر دلیل دچار پارگی پرده گوش و عفونت گوش میانی می شوند، لازم است تا درمان و بهبودی کامل از قالب ضد آب استفاده نمایند.