عنوان تست های شنوایی الکتروفیزیولوژیک شامل موارد زیر می باشد:

ABR- TEOAE- DPOAE – ASSR- A.R- IA – E.coch.G

ادامه مطلب...

غربالگری شنوایی طبق استانداردهای سازمان جهانی بهداشت و از سال 1379 در کشور ما نیز انجام گرفته که در این مرکز به طور کامل

ادامه مطلب...

برای آن دسته از افرادی که مبتلا به کم شنوایی غیرقابل درمان هستند، ارزیابی سمعک انجام و خدمات مربوط به ارائه و یا تعمیر

ادامه مطلب...

با توجه به اینکه بعضی محیط های کاری پرسروصدا هستند، ضروری است برای حفاظت از شنوایی کارکنان، قالب ضد صوت تهیه شود

ادامه مطلب...

ارزیابی شنوایی کودکان و بزرگسالان شامل قسمت های مخصوص کودکان(به صورت بازی)، رفتاری والکتروفیزیولوژیک می باشد.

ادامه مطلب...

برای آن دسته از مراجعان که در پایان مراحل معاینه و ارزیابی، نیاز به سمعک تشخیص داده شود، از برندهای موجود که شامل :

ادامه مطلب...